หลักสูตรการปักผ้าขั้นพื้นฐานระดับ1 [PA001]

Basic course 1[PA001] เรียนรู้เทคนิคการปัก 7 เทคนิค 

ระยะเวลาอบรม: 5 ชั่วโมง , ราคา .......(รวมเฉพาะค่าผ้าพร้อมลายปัก )  ทุกหลักสูตรท่านสามารถเลือกซื้อไหมปักได้ที่ร้าน เลือกสีไหมได้ตามที่ท่านต้องการ
ทุกหลักสูตร อบรมตั้งแต่เวลา 10.00-15.00น.(พักเที่ยง1 ชั่วโมง)

 

หลักสูตรการปักผ้าขั้นพื้นฐานระดับ1 [PA002]

Basic course1 [Pa002] เรียนรู้เทคนิคการปัก 4 เทคนิค

ระยะเวลาอบรม : 4ชั่วโมง  , ราคา ......... (รวมเฉพาะค่าผ้าพร้อมลายปัก)


หลักสตรการปักผ้าขั้นพื้นฐานระดับ1 [PA003]

Basic course1[PA003] เรียนรู้เทคนิคการปัก: 3 เทคนิค

ระยะเวลาอบรม: 5ชั่วโมง  ราคา: ......... (รวมเฉพาะค่าผ้าพร้อมลายปัก)

สมุดโน๊ตแสนสวย  สมุดโน๊ตปักลายดอกไม้แสนสวย

ค่าอบรม : เทคนิคการเย็บปกสมุด ........ (ราคานี้รวมค่าสมุด 1 เล่ม, ค่าผ้าซับในลายดอกไม้ และค่าริบบิ้น)
ลักสูตรการปักผ้าขั้นพื้นฐานระดับกลาง (PB001)

หลักสูตรการปักผ้าระดับกลาง PB001 เรียนรู้ 5 เทคนิค

ระยะเวลาอบรม : 4ชั่วโมง ราคา : ..........(รวมเฉพาะค่าผ้าพร้อมลายปัก)

 หลักสูตรการปักผ้าขั้นพื้นฐานระดับกลาง [PB002]
 

หลักสูตรระดับกลาง PB002 เรียนรู้ 5 เทคนิค

ระยะเวลาอบรม : 5 ชั่วโมง ราคา: ........... (รวมเฉพาะค่าผ้าพร้อมลายปัก)

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆอีกหลายแบบ ขอเชิญแวะชมได้ที่ร้านค่ะ

สำหรับราคาค่าสอนทุกหลักสูตรเหล่านี้ เป็นราคาสมเหตุสมผล กับ มาตราฐานการสอนที่เป็นระบบและมีคุณภาพ โดยท่านสามารถสังเกตได้จากผลงานปักผ้าทุกชิ้นของครูแป๋ว หรือจากผลงานของนักเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว (คลิกดูได้จากfacebook ของครูแป๋วค่ะ)